Katerina Komm, CV
Katerina Komm, CV
MgA. Kateřina Komm
rozená Puffrová
katerina.komm@gmail.com
www.facebook.com/katerina.komm
www.instagram.com/k.a.t.e.r.i.n.a.k.o.m.m
www.works.io/katerina-komm

VZDĚLÁNÍ ▶

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI ▶

VÝSTAVY ▶

OCENĚNÍ ▶